Interaktywna Mapa Pikniku

Drukuj mapę Drukuj program

PGE Narodowy w Warszawie

 • A. Przystanek Rondo Waszyngtona
 • A. Przystanek Wybrzeże Szczecińskie
 • A. Przystanek Aleja Zieleniecka
 • A. Przystanek Rondo Waszyngtona
 • C. Optimum Solutions Group Event & Catering- RESTAURACJA
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • WC. Toalety
 • A1. Politechnika Śląska
 • B1. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • C1. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • D1. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • E1. FUNDACJA MIKROFAL I RADIOLOKACJI MIKON
 • F1. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • B2. Centrum Nauki Kopernik
 • C2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • D2. Koło Naukowe Chemików Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
 • E2. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • F2. Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 • A3. PGNiG - Sponsor Towarzyszący
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • B3. Polskie Radio S.A.
 • C3. Zakład Logopedii i Emisji Głosu i Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim
 • D3. Wojskowa Akademia Techniczna Koło Naukowe Fizyków
 • E3. Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign PW
 • F3. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
 • F3. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
 • F3. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
 • F3. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
 • A4. Ambasada Francji - Instytut Francuski w Polsce
 • A4. Ambasada Francji - Instytut Francuski w Polsce
 • B4. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - Sponsor
 • C4. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne
 • C4. Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne
 • D4. Wojskowa Akademia Techniczna Koła Naukowe Wydziału Mechanicznego
 • E4. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • E4. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • F4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • A5. Instytut Agrofizyki PAN
 • B5. Polskie Radio S.A.
 • C5. Fundacja Intelligent Technologies
 • D5. Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski
 • E5. ADek koło naukowe Politechnika Warszawska
 • F5. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • A6. Akademia Młodych Uczonych PAN
 • B6. Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Energii - Sponsor
 • C6. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • D6. Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Optoelektroniki
 • E6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • F6. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • A7. Naukoteka
 • A7. Naukoteka
 • B7. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" - Partner Towarzyszacy
 • C7. Kartal Anadolu İHL
 • D7. Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o.
 • E7. LEMONHANDS GROUP SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Planeta Robotów)
 • F7. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
 • A8. Czeskie Centrum
 • B8. PL.2012+ operator PGE Narodowego
 • B8. PL.2012+ operator PGE Narodowego
 • C8. Pikniki naukowe w Charkowie
 • D8. Wojskowa Akademia Techniczna Koła Naukowe KZC i Cyberguru z Wydziału Cybernetyki
 • E8. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • F8. Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
 • A9. Beijing Municipal Administration Center of Parks - Chiny
 • B9. Fundacja PZU
 • C9. Science Picnic in Ukraine + Science Days
 • D9. Lasy Państwowe - Sponsor
 • D9. Lasy Państwowe - Sponsor
 • E9. Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej
 • F9. Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • A10. Bistro Wiem - RESTAURACJA
 • B10. Gastronomia Smak-Art
 • C10. PUBLIC ORGANIZATION Ternopil Educational Demonstration Center "Science Center"
 • D10. INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
 • E10. Politechniaka Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
 • E10. Politechniaka Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
 • E10. Politechniaka Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji
 • F10. Maszyna Golderga
 • A11. Włoski Instytut Kultury w Warszawie i INFN
 • B11. Catering "Smacznie z Grilla"
 • C11. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant
 • D11. Otto Bock Polska Sp. z o.o.
 • E11. Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
 • A12. Pracownia Muzeum Ziemi przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • B12. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • B12. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • B12. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • B12. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • C12. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski OK
 • D12. Koło Naukowe Ogrodników Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • E12. Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
 • A13. Klub Astronomiczny Almukantarat
 • B13. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja "Cultivate"
 • C13. Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki"
 • D13. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki; European Rehabilitation Clinic Sp z o.o.
 • E13. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska,
 • A14. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 • A14. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 • B14. Ośrodek Badań Nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • C14. Centrum Myśli Jana Pawła II
 • D14. Wydział Nauk o Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • E14. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • E14. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • A15. Studenckie Koło Astronautyczne
 • B15. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im.Witolda Dynowskiego
 • C15. Mały Inżynier Ewa Bednarek
 • D15. Instytut Chemii Organicznej PAN
 • E15. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • A16. Miasto Stołeczne Warszawa
 • B16. Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
 • C16. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
 • D16. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • A17. INFORMACJA 21. Piknik Naukowy
 • B17. Fundacja Szerokie Wody
 • C17. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
 • D17. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
 • E17. Politechnika Wrocławska
 • E17. Politechnika Wrocławska
 • E17. Politechnika Wrocławska
 • A18. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Partner
 • A18. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Partner
 • B18. Muzeum Warszawy
 • C18. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim
 • D18. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • A19. Chongqing Science And Technology Museum
 • B19. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • C19. Szkoła Podstawowa nr 298 w Warszawie
 • D19. Fabryka Frytek ̶ RESTAURACJA
 • A20. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Partner
 • B20. Pracownia Badań i Edukacji Historycznej
 • C20. Polonijne Liceum Ogólnokształcace Niepubliczne "Klasyk"
 • D20. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • A21. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
 • A21. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
 • B21. Manufaktura Papieru Czerpanego w Kobyłce
 • C21. Technikum Chemiczne nr 27
 • D21. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • A22. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
 • C22. I SLO z Maturą Miedzynarodową im. Jam Saheba Digvijay Sinhji prz ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie, IB World School 1531, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • D22. Burda Publishing Polska Sp. z o.o. - Patron Medialny
 • A23. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • A23. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • C23. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
 • D23. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • A24. Muzeum Narodowe w Warszawie
 • C24. Stacja Muzeum
 • D24. Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • A25. Sodexo - Restauracja
 • C25. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
 • D25. Aquaphor Poland Sp z o.o.
 • A26. Uniwersytet w Białymstoku, II LO Białystok, Elte University Budapest, Węgierski Instytut Kultury Warszawa
 • A26. Uniwersytet w Białymstoku, II LO Białystok, Elte University Budapest, Węgierski Instytut Kultury Warszawa
 • C26. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
 • D26. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • D26. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • A27. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • A27. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • C27. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
 • D27. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • A28. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • A28. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • C28. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • D28. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • D28. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • A29. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • C29. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • C29. Koło Naukowe Biologii Molekularnej WB UW, Koło Naukowe Biologii Syntetycznej UW Genesis
 • A30. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • A30. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • C30. Instytut Pamięci Narodowej
 • D30. Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • A31. Polska Inżynieria Biomedyczna
 • A31. Polska Inżynieria Biomedyczna
 • A31. Polska Inżynieria Biomedyczna
 • C31. Urząd Statystyczny w Warszawie
 • A32. Optimum Solutions Group Event & Catering- RESTAURACJA
 • C32. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • D32. Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. - Sponosr
 • D32. Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. - Sponsor
 • A33. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • C33. Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • A34. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • A34. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • C34. Komenda Stołeczna Policji
 • A35. Centrum Studiów Polarnych
 • C35. Koło Naukowe Napędów MELprop
 • A36. Centrum Badań Ziemi i Planet - Geoplanet
 • A36. Centrum Badań Ziemi i Planet - Geoplanet
 • C36. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej
 • A37. Konsorcjum Naukowe Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
 • C37. Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"
 • A38. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • A38. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • C38. Proton Dynamic- sekcja Koła Naukowego Sportów Samochodowych
 • A39. Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • C39. Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii UW
 • A40. Sodexo RESTAURACJA
 • C40. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej. Studenckie Koło Naukowe Położnych
 • A41. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • A41. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
 • C41. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • A42. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
 • C42. Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • A43. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • C43. Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi
 • C43. Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi
 • A44. Politechnika Warszawska Wydział Fizyki
 • C44. Gruppo Pleiadi s.c.s.
 • A45. Główny Urząd Miar
 • C45. Fundacja Zwalcz Nudę
 • A46. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska
 • C46. Pracownia Artystyczna Iwona Cur-Lengiewicz
 • A47. Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej WAKANS
 • C47. Zespół Szkolny w Cegłowie
 • A48. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • C48. Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych
 • A49. Koło Naukowe WUT Racing Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 • C49. 5 Klepek Michał Klepka - Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGAnt
 • A50. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • C50. Portal Nauka w Polsce
 • C51. Polski Związek Esperantystów Oddział Warszawski
 • C52. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
 • C53. Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
 • C54. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" PARTNER TOWARZYSZĄCY
 • C55. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • C56. INFORMACJA 22. Piknik Naukowy
 • Dzieci
 • 10-14 lat
 • 15-17 lat
 • Dorośli
 • Wszyscy
 • Biologia i biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka i astronomia
 • Geografia i geologia
 • Historia
 • Inne
 • Inżynieria i mechanika
 • Matematyka i nauki ekonomiczne
 • Medycyna
 • Nauki o języku i literaturze
 • Nauki społeczne
 • Sztuka
Wybrane obiekty: