Interaktywna mapa pikniku

  • G0. Scena
  • A1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej PARTNER GŁÓWNY
  • B1. Informacja
  • C1. Informacja
  • D1. Informacja
  • E1. Informacja
  • F1. I SLO z Maturą Miedzynarodową im. Jam Saheba Digvijay Sinhji prz ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie, IB World School 1531, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  • F1. I SLO z Maturą Miedzynarodową im. Jam Saheba Digvijay Sinhji prz ul. Raszyńskiej 22 w Warszawie, IB World School 1531, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  • G1. Informacja
  • I1. Punkt informacyjny
  • K1. Kawiarnia
  • P1. Punkt rodzinny
  • P1. Punkt pomocy
  • R1. Restauracja "Swojskie jadło"
  • W1. Punkt wodny
  • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza
  • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza
  • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza
  • A2. Akademia Górniczo-Hutnicza
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • B2. Centrum Nauki Kopernik
  • C2. Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza
  • D2. Galeria Figur Stalowych
  • E2. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo
  • F2. Informacja
  • G2. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
  • G2. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
  • G2. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
  • G2. Warsaw Education Center by Medtronic Poland
  • A3. Politechnika Śląska
  • A3. Politechnika Śląska
  • A3. Politechnika Śląska
  • A3. Politechnika Śląska
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • B3. Studio plenerowe Polskiego Radia
  • B3. Studio plenerowe Polskiego Radia
  • B3. Multimedialny spacer z Polskim Radiem
  • C3. Akademia Młodych Uczonych PAN
  • D3. Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  • D3. Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
  • E3. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  • F3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
  • G3. Instytut Psychologii PAN
  • A4. Koło Naukowe Robotyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska
  • B4. Ministerstwo Energii SPONSOR
  • C4. Samorząd Województwa Mazowieckiego
  • D4. Makerspace Uniwersytetu Warszawskiego
  • E4. Stacja Muzeum
  • F4. DOKTOR LABO
  • G4. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
  • A5. Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign PW
  • A5. Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE AeroDesign PW
  • B5. GAZ-SYSTEM S.A. SPONSOR
  • B5. GAZ-SYSTEM S.A. SPONSOR
  • C5. Klub Astronomiczny Almukantarat
  • C5. Klub Astronomiczny Almukantarat
  • D5. Stowarzyszenie Robisz.to
  • D5. Stowarzyszenie Robisz.to
  • D5. Stowarzyszenie Robisz.to
  • E5. STORYTELLER MUSEUM - MUZEUM BAJEK, BAŚNI I OPOWIEŚCI
  • F5. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
  • G5. Otto Bock Polska
  • A6. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • A6. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • B6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PARTNER
  • C6. Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej
  • C6. Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej
  • D6. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • D6. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
  • E6. Mały Inżynier Ewa Bednarek
  • F6. Mały Geniusz
  • G6. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
  • A7. Bistro Wiem RESTAURACJA
  • B7. Fundacja PZU PARTNER GŁÓWNY
  • C7. Polski Związek Esperantystów
  • D7. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
  • E7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe PARTNER
  • E7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe PARTNER
  • F7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
  • G7. Polska Inżynieria Biomedyczna
  • A8. Fundacja Intelligent Technologies
  • B8. PL.2012+ operator PGE Narodowego PARTNER STRATEGICZNY
  • B8. PL.2012+ operator PGE Narodowego PARTNER STRATEGICZNY
  • C8. Urząd Statystyczny w Warszawie
  • D8. Szkoła Podstawowa nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. M. Szancera
  • D8. Szkoła Podstawowa nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. M. Szancera
  • E8. Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • F8. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim
  • G8. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • A9. Koło Naukowe Napędów MELprop
  • B9. Kartal Anadolu İHL TURCJA
  • C9. Marsz dla Nauki
  • C9. Marsz dla Nauki
  • D9. Fundacja NA DOBRE
  • E9. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  • F9. Politechnika Warszawska Wydział Fizyki
  • G9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • A10. Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów
  • B10. Smak-Art RESTAURACJA
  • C10. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • D10. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • D10. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • E10. Zespół Szkół nr 21 w Warszawie
  • F10. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  • G10. Studenckie Koło Naukowe BeLivers Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM
  • A11. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska
  • A11. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska
  • B11. Beijing Milu Ecological Research Center CHINY
  • C11. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • D11. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
  • E11. Gastronomia Fabryka Frytek RESTAURACJA
  • F11. Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej WAKANS
  • G11. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Studenckie Koło Naukowe Położnych
  • A12. Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
  • B12. Scientific Leadership-Beit-Yatziv/ Carasso Science Park IZRAEL
  • C12. Muzeum Narodowe w Warszawie
  • D12. Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki"
  • E12. Akademia Sorobanu Japońskiej Szkoły Matematyki Ishido-Shiki
  • F12. Stowarzyszenie Mensa Polska
  • G12. SKN Kardiologii przy I Klinice i Katedrze Kardiologii WUM
  • A13. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
  • B13. Czeskie Centrum, Národní technické muzeum Praha
  • C13. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  • D13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
  • E13. Fundacja Zwalcz Nudę
  • F13. Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  • G13. Aquaphor Poland Sp z o.o.
  • A14. Informacja
  • B14. Węgierski Instytut Kultury w Warszawie
  • C14. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
  • D14. Stowarzyszenie Freelab
  • E14. Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  • F14. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
  • F14. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej
  • G14. Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia
  • A15. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PARTNER
  • A15. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PARTNER
  • B15. Włoski Instytut Kultury w Warszawie i Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
  • C15. Fundacja Terra Desolata
  • D15. Konstruktorzy Marzeń
  • D15. CanSat
  • E15. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski
  • E15. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski
  • F15. Instytut Chemii Organicznej PAN
  • G15. Uniwersytet Warszawski; Instytut Polonistyki Stosowanej; Zakład Logopedii i Emisji Głosu
  • A16. Boeing International Corporation S.A. Oddział w Polsce
  • B16. Beijing Academy of Science and Technology CHINY
  • C16. Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  • D16. Manufaktura Papieru Czerpanego w Kobyłce
  • E16. Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • F16. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  • F16. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
  • G16. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • A17. Centrum Badań Ziemi i Planet - Geoplanet
  • A17. Centrum Badań Ziemi i Planet - Geoplanet
  • B17. Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi TURCJA
  • C17. Pracownia Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • D17. Ale sezon Food Truck RESTAURACJA
  • E17. Legia Warszawa S.A.
  • E17. Legia Warszawa S.A.
  • F17. Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
  • G17. Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • A18. Konsorcjum Naukowe Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego
  • B18. Science Education Center Zagorje & FabLab.hr CHORWACJA
  • C18. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
  • E18. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • F18. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Szkoła Podstawowa w Zielonkach - Parceli
  • G18. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant
  • A19. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • A19. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • B19. Ustanova Hiša eksperimentov SŁOWENIA
  • C19. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  • E19. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
  • F19. Koło Naukowe Chemików Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
  • G19. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
  • A20. Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech
  • A20. Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech
  • B20. Ambasada Francji - Instytut Francuski w Polsce
  • B20. Ambasada Francji - Instytut Francuski w Polsce
  • C20. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
  • C20. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
  • E20. Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
  • G20. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • A21. Sodexo RESTAURACJA
  • B21. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
  • B21. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
  • C21. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  • E21. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
  • G21. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM
  • A22. Polskie Towarzystwo Astronomiczne
  • C22. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy
  • E22. Pokazy Bez Skazy
  • G22. Koło naukowe żywienia klinicznego WUM
  • A23. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
  • A23. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego
  • C23. Muzeum Warszawy
  • A24. Studenckie Koło Astronautyczne
  • C24. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
  • E24. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
  • A25. Koło Naukowe Ogrodników Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • C25. Pracownia Badań i Edukacji Historycznej
  • A26. Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"
  • C26. Catering "Smacznie z Grilla" Przemysław Bąk RESTAURACJA
  • E26. Planeta Robotów
  • A27. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
  • C27. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
  • A28. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA SPONSOR
  • E28. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • A29. SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
  • A29. SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
  • A30. Catering business RESTAURACJA
  • E30. Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie
  • A31. Informacja
  • A32. WUT SiMRacing Team Politechnika Warszawska
  • E32. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  • A33. Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
  • A34. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji SPONSOR
  • E34. Komenda Wojewódzka PSP
  • A35. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PARTNER
  • A35. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PARTNER
  • A36. ABB Sp. z o.o.
  • E36. VIESSMANN Sp. z o. o. SPONSOR
  • E36. VIESSMANN Sp. z o. o. SPONSOR
  • A37. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  • A38. Główny Urząd Miar
  • A39. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
  • A40. Catering "Smacznie z Grilla" Przemysław Bąk RESTAURACJA
  • A41. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • A41. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • A42. Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Optoelektroniki
  • A43. Wojskowa Akademia Techniczna Koło Naukowe Wydziału Mechanicznego
  • A44. Koło Naukowe przy Wydziale Nowych Technologii i Chemii na Wojskowej Akademii Technicznej
  • A45. Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
  • A46. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • A47. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  • A48. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
  • A49. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  • A50. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dzieci
  • 10-14 lat
  • 15-17 lat
  • Dorośli
  • Wszyscy
  • Biologia i biotechnologia
  • Chemia
  • Fizyka i astronomia
  • Geografia i geologia
  • Historia
  • Inne
  • Inżynieria i mechanika
  • Matematyka i nauki ekonomiczne
  • Medycyna
  • Nauki o języku i literaturze
  • Nauki społeczne
  • Sztuka
  • Organizatorzy
  • Strefa "Zrób to sam"
  • Strefa Cywilizacji
  • Strefa Gości Zagranicznych
  • Strefa Kultowych Eksperymentów
  • Strefa Przyszłości
  • Strefa Rodziny
  • Strefa Zdrowia
  • Wszystkie Strefy
Wybrane obiekty: